Miðlun persónu­upplýsinga í samþættingu
Meðferð persónuupplýsinga í samþættingu
Grunnhugmynd samþættingar þjónustu er að þjónustan eigi sér stað án hindrana og um leið og hennar gerist þörf. Markmiðið er að koma á samtali á milli kerfa þar sem fram fer miðlun upplýsinga um aðstæður barns. Með því móti verður þjónustan samfelld og samþætt.

Miðlun persónuupplýsinga fer ekki fram nema það liggi fyrir beiðni foreldra og/eða barns.     ‍
Þjónustuveitandi, sá sem veitir almenna þjónustu í þágu farsældar barna, tengiliðir, málstjórar og aðrir sem vinna með persónuupplýsingar á grundvelli farsældarlaga skulu upplýsa foreldra og/eða barn hvernig miðlun persónuupplýsinga fer fram í því einstaka tilviki. Upplýsa skal um það hvaða gögnum verði miðlað og hvert og hvaða öryggisráðstafana gripið er til, til þess að gæta öryggis persónuupplýsinganna.