Usługi na rzecz dobrobytu dzieci
Nowy dostęp do usług dla dzieci i rodzin z dziećmi
Ustawa o dobrobycie
W Islandii weszło w życie nowe prawo dotyczące zintegrowanych usług na rzecz dobrobytu dzieci.
Dziecko staje się sercem systemu.
Nowe przepisygwarantują, że dzieci i ich rodziny nie będą „gubić się” między systemami i nie będą odsyłane pomiędzy usługodawcami i instytucjami na poziomie samorządowym ipaństwowym.  Tutajmożesz dowiedzieć się więcej o tych zmianach.
Wszystkie dzieci, kiedy zajdzie takapotrzeba, mają prawo do otrzymania niezbędnej pomocy. Uzyskanie odpowiedniegowsparcia oraz wiedzy dotyczącej jego dostępnośc, mogą być skomplikowanymzadaniem. Prawo powinno zapewniać dzieciom i rodzicom właściwą pomoc, świadczoną przez odpowiednie podmioty we właściwym czasie.
Czytaj
nánar
Dobrobyt:  Warunki, stwarzające dzieciom możliwość indywidualnego rozwoju pod względem fizycznym, psychicznym, intelektualnym, moralnym, społecznym oraz zdrowotnym.
Podział usług
Usługi dla dzieci świadczone są na trzech poziomach.
Koordynator usług
Każde dziecko ma dostęp do koordynatora usług w zależności od potrzeb.
Kierownik wsparcia
Kierownik wsparcia kieruje zespołem wsparcia i tworzy plan wsparcia.
Mælaborð um farsæld barna
Gagnvirkt mælaborð sem skilgreinir fimm grunnstoðir farsældar.
Nánar
Poziom dobrobytu dzieci
Tablica wskaźników zawiera dane statystyczne, które w kompleksowy sposób przedstawiają stan dobrobytu dzieci w Islandii